Website

 

Geboorte Francies Quagebuur

"ten eersten op de door den aanstaanden echtgenoot voor mij afgelegde be-
digde verklaring dat hij uit hoofde van zijnen geboorte en de registers van den
Burgerlijken stand niet is ingeschreven en hij geene getuigen kan voorbrengen
welke deswege voldoende verklaring kunnen afleggen, zich geene geboorte-
akte of akte van bekendheid kan verschaffen"

 

Het bovenstaande komt uit de huwelijksakte van Francies Quagebuur. Er is inderdaad gn geboorteakte van Francies. Daarvoor zijn in Groede alle geboorteaktes van 1800 tot 1805 doorgenomen. Verder is het opmerkelijk dat hij de achternaam van zijn moeder voerde, terwijl die op het moment van zijn geboorte hoogstwaarschijnlijk wl getrouwd was en hij wettelijk gezien de naam van die echtgenoot had moeten krijgen. De dag van geboorte, 25 augustus, komt uit het bevolkingsregister, maar staat verder nergens in een akte van de burgerlijke stand.

Waarschijnlijk is het volgende gebeurd. Maria Quagebuur overleed in het kraambed op 27 augustus 1805 twee dagen na de geboorte van Francies. In haar overlijdensakte staat dat ze gehuwd was met Lucas van Loock, daarom vrijwel zeker zijn vader. Deze nam echter direct de benen en trouwde later nog twee keer, nadat hij van zijn tweede vrouw zelfs scheidde, zeer ongebruikelijk in 1813. Omdat de vader weg was en de moeder overleden, kwam Francies (direct of later) in het gezin van zijn enige familie, de zus van zijn moeder. Hij nam haar naam aan en dus die van zijn moeder. In het bevolkingsregister van 1830 staat hij inderdaad bij dat gezin met de naam Quagebuur ingeschreven. 

Waarom hij echter bij zijn geboorte nooit is aangegeven is niet meer te achterhalen. De burgerlijke stand was weliswaar nog pas ingevoerd (in Zeeuws-Vlaanderen al negen jaar eerder in 1796) maar toch al behoorlijk ingeburgerd. Hoogstwaarschijnlijk is hij in hetzelfde huis geboren als waar zijn moeder stierf. Bij boer Jannis Adriaansen in Groede. Dat Francies zijn oudste zoon later Jannis noemt kan daarmee te maken hebben. Als de geboorte van Francies wl was ingeschreven dan had hij Franciscus van Loock geheten en had de naam Wagenbuur nooit kunnen ontstaan!

Terug naar de vorige pagina

              

Deze pagina werd geprint van de website van de familie Wagenbuur
's-Hertogenbosch - Utrecht
e-mail: - website: www.wagenbuur.nl